MAS prodloužila příjem žádostí o dotaci z OPŽP

MAS Podřipsko prodloužila lhůtu příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na realizaci ÚSES k posílení biodiverzity, protierozní opatření a  realizaci obnovy nebo zakládání sídelní zeleně až do ledna 2020.

V rámci prodloužených výzev je možné žádat o dotaci na tyto aktivity:

  1. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně:
  • Zakládání nebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídlení zeleně (vč. vodních prvků a ploch)
  1. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření 
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporující ÚSES
  • realizaci opatření zamezující vodní erozi

Žádosti o dotaci je možné podávat prostřednictvím systému MS2014+  do 3. ledna 2020 do 20:00.

Podrobnosti k výzvě č. 1 OPŽP – Realizace sídelní zeleně naleznete ZDE.

Podrobnosti k výzvě č. 2 OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření naleznete ZDE.

Kontakt na garanta výzvy: Ing. Jan Broft, +420 728 278 647, e-mail: jan.broft@maspodrispko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *