Výzva č. 4 PRV

MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 23. března 2020.

Žádosti o dotaci je možné podávat přes Portál farmáře od 23. března 2020 do 15. května 2020.

Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Školení žadatelů:

Z důvodu prevence šíření COVID-19 nebude hromadné školení žadatelů v tomto případě realizováno, budeme však v maximální možné míře poskytovat telefonické a e-mailové konzultace.

Konzultace poskytuje garant výzvy: 

Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz


Seznam přijatých žádostí

Text výzvy


Fiche

Příloha č. 1 výzvy

Příloha č. 2 výzvy

Příloha č. 3 výzvy

Příloha č. 4 výzvy

Kompletní dokumentace SZIF k velikosti podniků ke stažení ZDE.

Dokumentace k výzvě:

Pravidla 19.2.1.

Směrnice k hodnocení projektů PRV

Územní působnost MAS Podřipsko

Vzor – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

Metodika posouzení finančního zdraví

Výběr dodavatele

Více k zadávání zakázek a výběru dodavatele projektu ZDE.

Instrukce k práci s portálem farmáře