Výzva č. 3 OPZ

MAS Podřipsko vyhlásila 3. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 3. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory II. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 1. března 2019 a bude ukončen 30. dubna 2019 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete níže. 

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Spojení na garantku výzvy (e-mail, telefon):

Bc. Barbora Ondrušová, barbora.ondrusova@maspodripsko.cz, + 420 736 262 005

Semináře pro žadatele proběhnou: 

dne 12. 3. 2019 od 15:00 v 1. patře Kulturního střediska Štětí, vstup z ulice Dlouhá č.p. 689,

dne 14. 3. 2019 od 15:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21.

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003

• Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Text výzvy

Přílohy výzvy 

Seminář pro žadatele: