Výzva č. 6 IROP

MAS Podřipsko vyhlásila 6. výzvu IROP s názvem Budování kapacit MŠ a jejich modernizace. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 1. října 2020 v 0:00 a bude ukončen 31. října 2020 ve 20:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS  je vyhlášena  na základě průběžné výzvy IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna ZDE.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Po registraci a přihlášení žadatel zvolí možnost Žadatel -> Nová žádost -> 06 – Integrovaný regionální operační program -> IROP – (06_16_075) – 68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Ve vytvořené žádosti následně na obrazovce Výběr podvýzvy zvolí 6. výzva MAS Podřipsko IROP –  Zvyšování kapacit předškolního vzdělávání

Semináře pro žadatele: 

Seminář pro žadatele proběhne v úterý, dne 14. 10. 2020  ve 14:00 hod v kanceláři MAS Podřipsko, na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem. Na seminář se prosím přihlaste prostřednictví emailu na adresu tereza.jirousova@maspodripsko.cz

Informace o výběru projektů k podpoře

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ


TEXT VÝZVY


KRITÉRIA HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY

INTERNÍ POSTUPY

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: