Výstupy projektu

Níže uvedené výstupy vznikly za podpory NPŽP a v rámci realizace projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“.

Metodiky k přírodním zahradám:

Metodiky pro Hry na chodník:

Video Lesní klub Školka Jinak:

Video MŠ Rohatce: