Nová zelená úsporám Light

Místní akční skupina Podřipsko, z.s. pomáhá občanům z Podřipska získat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Na realizaci opatření vedoucích k energetickým úsporám rodinných domů jako je například výměna oken, vchodových dveří nebo zateplení je možné v rámci programu Nová zelená úsporám Light získat dotaci až 150 tisíc korun. Více informací k programu se dozvíte na webových stránkách www.novazelenausporam.cz

 

Kam se obrátit?

Žadatelé z Podřipska se mohou obracet na městské úřady ve městech Roudnice nad Labem a Štětí, kde jim bude poskytnuta pomoc s ověřením způsobilosti žadatele a prvními kroky k získání dotace.

Městský úřad v Roudnici nad Labem – Sociální odbor

Kontakt: 416 850 190

Městský úřad ve městě Štětí – Odbor sociálních věcí/Projektová kancelář

Kontakt: 602 362 284

 

Následné kroky jako je zpracování posudku, fotodokumentace v místě realizace a podání žádosti o dotaci pak zajišťuje kancelář MAS Podřipsko.

 

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Kontakt: 412 871 503

Adresa: Rvačov 61, 413 01 Roudnice nad Labem ( 1. patro)