Výzva č. 3 OPŽP – výsadba zeleně (CHKO)

MAS Podřipsko dne 15. 3. 2019 vyhlásila 3. výzvu z OP Životní prostředí. Název výzvy je 3. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko). 

Cílem výzvy je posílit biodiverzitu krajiny výsadbou zeleně na orné půdě v území CHKO Kokořínsko.

Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ probíhá od 18. března 2019 do 30. října 2019. 

Informace o výběru projektů k podpoře 

Podrobnosti k výzvě naleznete v dokumentech níže.

TEXT VÝZVY 

Příloha č. 1: 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 20, Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Příloha č. 2: Kritéria pro hodnocení žádostí  

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

 

Etický kodex

Spojení na garanta výzvy (e-mail, telefon):

Ing. Jan Broft, jan.broft@maspodripsko.cz, +420 728 278 647