Kontakty a konzultační hodiny

Konzultace jsou možné vždy po předchozí telefonické či písemné domluvě.

Sídlo: Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Kancelář: Rvačov 61, 413 01 Roudnice nad Labem

Telefon: 412 871 503

Datová schránka: 8mixwy2

Ing. Jan Broft

 • Vedoucí pracovník pro SCLLD
 • Projektový manažer OPŽP, PRV, OPZ a Podpora komunitního života na Podřipsku
 • e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz
 • telefon: 728 278 647

Ing. Jana Fidlerová

 • Projektová manažerka Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba pro podporu mateřských a základních škol při zpracování projektu Šablony III.
 • Kontaktní osoba k programu Nová zelená úsporám Light
 • e-mail: jana.fidlerova@maspodripsko.cz
 • telefon: 777 439 990

PhDr. Anežka Grimová

 • Projektová manažerka MAP ORP Roudnice nad Labem III. 
 • e-mail: anezka.grimova@maspodripsko.cz
 • telefon: 773 729 656

Tereza Jiroušová

 • Projektová manažerka Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • e-mail: tereza.jirousova@maspodripsko.cz
 • telefon: 602 843 159

Ing. Ilona Rousová

 • Projektová manažerka Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba k programu Nová zelená úsporám Light
 • Kontaktní osoba k projektu OP Zaměstnanost
 • e-mail: ilona.rousova@maspodripsko.cz
 • telefon: 773 729 723

Mgr. Martina Smejkalová

 • Hlavní manažerka projektu MAP ORP Roudnice nad Labem III. 
 • Koordinátorka projektu Zdravá MAS
 • e-mail: martina.smejkalova@maspodripsko.cz
 • telefon: 721 645 798

Ing. Petra Šťastná

 • Projektová manažerka Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba k programu Nová zelená úsporám Light
 • e-mail: petra.stastna@maspodripsko.cz

Ing. Romana Zelenková

 • Projektová manažerka Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba pro výzvu č. 5/2021 NPŽP Výsadba zeleně
 • Kontaktní osoba pro výzvu Podpora komunitního života na Podřipsku
 • e-mail: romana.zelenkova@maspodripsko.cz
 • telefon: 608 408 380