Kontakty a konzultační hodiny

Konzultace jsou možné vždy po předchozí telefonické či písemné domluvě.

Sídlo: Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: 8mixwy2

Ing. Jan Broft

 • Vedoucí pracovník pro SCLLD
 • Projektový manažer OPŽP, PRV a OPZ a Podpora komunitního života na Podřipsku
 • e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz
 • telefon: 728 278 647

Ing. Jana Fidlerová

 • Projektový manažer Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba pro podporu mateřských a základních škol při zpracování projektu Šablony III.
 • e-mail: jana.fidlerova@maspodripsko.cz
 • telefon: 777 439 990

Ing. Lenka Hermanová

 • Projektový manažer Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba pro Akční plán OPZ
 • e-mail: lenka.hermanova@maspodripsko.cz
 • telefon: 734 483 935

Tereza Jiroušová

 • Administrátorka a asistentka pro MAP ORP
 • e-mail: tereza.jirousova@maspodripsko.cz
 • telefon: 602 843 159

Mgr. Martina Smejkalová

 • Koordinátorka projektu Zdravá MAS
 • e-mail: martina.smejkalova@maspodripsko.cz
 • telefon: 721 645 798

Ing. Kateřina Starczewská

 • Manažerka projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II.
 • Koordinátorka odborných aktivit projektu a implementace MAP ORP Roudnice nad Labem II. a vzdělávání koordinátorů EVVO 
 • e-mail: katerina.pecharova@maspodripsko.cz
 • telefon: 721 828 292

Ing. Romana Zelenková

 • Projektový manažer Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko
 • Kontaktní osoba pro výzvu č. 5/2021 NPŽP Výsadba zeleně
 • e-mail: romana.zelenkova@maspodripsko.cz
 • telefon: 608 408 380