Animace škol

Součástí činnosti MAS v období 2014-2020 bude také animace škol a školských zařízení.

MAS bude MŠ a ZŠ poskytovat:

 • metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon
 • školení
 • konzultace při realizaci projektu
 • metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
 • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Výzva MŠMT – květen 2016 – Výzva č. 02_16_022 (výzvy se budou opakovat ještě v r. 2018 a 2020)

 • neinvestiční projekty, způsobilé výdaje – výdaje k dosažení výstupů a výsledků projektu
 • max. rozpočet na žadatele 200.000 Kč + 2.200 Kč x počet žáků (pokud je žadatelem MŠ a ZŠ jako jeden subjekt – rozpočet 2 x 200.000 Kč + 2.200 Kč x počet žáků)
 • oprávnění žadatelé MŠ a ZŠ

Aktivity pro MŠ:

1. Personální podpora MŠ

 • školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • individuální a týmový, supervize, vzájemné návštěvy pedagogů, práce s dvouletými dětmi

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizace vzdělávání, tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Aktivity pro ZŠ

1. Personální podpora ZŠ

 • školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

 • CLIL ve výuce, vzdělávání pedagogů – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring, inkluze, vzájemná spolupráce pedagogů, tandemová výuka, sdílení zkušeností

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

 • čtenářský klub, klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 VÝZVU NA ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘÍLOH NALEZNETE ZDE