Základní informace

Název: Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

IČO: 22880674

Sídlo: Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Adresa kanceláře/korespondenční adresa: Rvačov 61, 413 01 Roudnice nad Labem

Kontakt na statutárního zástupce: Ondřej Švec, předseda VR, email: oustraskov@seznam.cz

 

Místní akční skupina Podřipsko, z.s. (zkráceně též MAS Podřipsko) je spolek, který byl založen v roce 2011 a působí v převážně venkovském prostoru v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí hory Říp a částečně v severní části Středočeského kraje. Členem se může stát každý, kdo má zájem o rozvoj našeho regionu. Sdružujeme proto nejen řadu zástupců obcí, ale i zástupce místních spolků a podnikatelů. O rozvoj Podřipska se zasazujeme především realizací projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Výběr podporovaných projektů rozhodně není náhodný, právě naopak. Už z podstaty místních akčních skupin je veškerá činnost spolku transparentní a funguje na základě zpracovaného strategického dokumentu pro dané programovací období. Závazným dokumentem pro současné období je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020. Tato strategie je střednědobý strategický dokument vypracovaný komunitním způsobem, který má sloužit k naplnění našich cílů v příštích letech.

V rámci dosahování cílů naší strategie chceme podporovat především inovativní projekty, projekty zaměřené na mladé lidi a všechny projekty, které budou mít oproti běžným projektům určitou přidanou hodnotu. Přidané hodnoty našich projektů chceme dosahovat prostřednictvím vytváření sítí partnerství místních obyvatel, spolků a firem. Naším cílem je spojovat jednotlivé místní aktéry a pokusit se je přivést ke společné spolupráci. V tom vidíme náš největší přínos pro náš region.

Naše území

Do územní působnosti MAS Podřipsko spadá k 31. 12. 2020 celkem 35 obcí Ústeckého a Středočeského kraje: BechlínBohušovice nad OhříBrozany nad OhříBrzánky, Bříza, Ctiněves, Černěves, Černouček, DobříňDoksanyDolánky nad OhříDušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Hrobce, Jeviněves, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem (platí pouze pro období 2014-2020), Krabčice, Kyškovice, Ledčice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mnetěš, Nové Dvory, Oleško, Přestavlky (platí pro období 2021-2027),  Račice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Štětí, Vědomice, Vražkov, Záluží a Židovice.