Výzvy OPZ

Výzva č. 1 OPZ – Příměstské tábory I. 

Výzva č. 2 OPZ – Školní a dětské kluby

Výzva č. 3 OPZ – Příměstské tábory II. 

Výzva č. 4 OPZ – Prorodinná opatření 

Výzva č. 5 OPZ – Programy na zvyšování zaměstnanosti 

Výzva č. 6 OPZ – Sociální služby 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY: