Vyjádření podpory CLLD v OPZ+

V současné době probíhá příprava nového programovacího období 2021 – 2027 pro všechny operační programy.  CLLD zastupuje na jednotlivých ministerstvech vyjednávací tým Národní sítě MAS. Předsednictvo NS MAS se na nás nyní obrací s urgentní žádostí.

Přestože více jak rok vyjednává na Ministerstvu práce a sociálních věci (MPSV) o podobě zapojení MAS do nového operačního programu Zaměstnanost (OPZ+), CLLD se bohužel do prvního návrhového znění OPZ+ nedostalo, přestože CLLD má v OPZ nezanedbatelné výsledky.

Pouze MAS Podřipsko podpořila v tomto programovém období z OPZ již 5 projektů v celkové hodnotě přes 4 mil. Kč. Díky podpoře bylo vytvořeno až 104 míst pro děti v příměstských táborech na území Podřipska. V současné době jsou vyhlášeny 3 výzvy zaměřené na podporu zřízení a provoz dalších zařízení poskytujících péči o děti zaměstnaných rodičů, jako jsou dětské skupiny a příměstské tábory, na sociální služby a programy na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných. Zájem o podporu projektů v současné době již převyšuje alokaci poskytnutou MAS Podřipsko od MPSV k přerozdělení, která byla pro toto programové období ve výši 15,860 mil. Kč.

MPSV (Řídicí orgán OPZ+) dává nyní možnost široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu OPZ+, verze září 2019Připomínky k návrhu OPZ+ je možné zasílat v tabulce na adresu esf@mpsv.cz až do pátku 4. října 2019. Do předmětu zprávy uveďte prosím „OP Zaměstnanost plus – připomínky“. Pokud to bude možné, pošlete nám vaše připomínky v kopii na analytik@nsmascr.cz nebo barbora.ondrusova@maspodripsko.cz.

 

Více zde: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/verejne-pripominkovani-op-zamestnanost-plus-2021-2027?inheritRedirect=false

 

Projděte si prosím dokument a přidejte své připomínky, každopádně by ale mělo zaznít: Požadujeme Komunitně vedený místní rozvoj pro venkovské území implementovat ve všech MAS a požadujeme 5% celkové alokace OPZ+ pro CLLD a pro venkov. Navrhujme tak jak zachování CLLD a díky dobrým výsledkům navýšení alokace ze stávajících 3% na 5%.

 

Čím více přijde podnětů od Vás, tím silnější pozici bude mít NS MAS při vyjednávání.

 

Děkujeme Vám za pomoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *