Projekty MAS

Zajištění kvalitní činnosti Místní akční skupiny Podřipsko, z.s.

MAP Roudnicko

Polabskými stezkami za vínem a poznáním

Spolupráce MAS Ústeckého kraje

Místní partnerství na Podřipsku

Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad