Výzva č. 7 – Dětské skupiny

MAS Podřipsko vyhlásila 7. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 7. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Dětské skupiny. V rámci výzvy jsou podporovány projekty zaměřené na provoz již vzniklých dětských skupin, které zajišťují péči o děti zaměstnaných rodičů.

Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 30. června 2020 a bude ukončen 31. července 2020 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete níže.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Spojení na garanta výzvy (e-mail, telefon):

Ing. Jan Broft, jan.broft@maspodripsko.cz, + 420 728 278 647

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003

• Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Semináře pro žadatele: 

Seminář pro žadatele proběhne v úterý, dne 7. 7. 2020 v 10:00 hod v kanceláři MAS Podřipsko, na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem v 10:00. Na seminář se prosím přihlaste prostřednictví emailu na adresu tereza.jirousova@maspodripsko.cz

Informace o výběru projektů k podpoře 

Seminář pro žadatele

 

Text výzvy

Přílohy výzvy 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *