Výzva č. 5 PRV

MAS Podřipsko vyhlašuje 5. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 18. května 2021

Příjem žádostí na MAS bude probíhat od 24. 5. 2021 do 30. 6. 2021 prostřednictvím Portálu farmáře

Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Školení žadatelů:

Školení žadatelů proběhne v pátek dne 28. 5. 2021 ve 14:00 hodin v prostorách kanceláře MAS Podřipsko na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem.

Konzultace poskytuje garant výzvy: 

Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz

Informace o výběru projektů k podpoře 

Výkonná rada

Výběrová komise

Přijaté žádosti

Text výzvy

Fiche

Dokumentace k výzvě:

Výběr dodavatele

Instrukce k práci s portálem farmáře

Seminář pro žadatele