Výzva č. 2 OPŽP – ÚSES a protierozní opatření – prodloužena

MAS Podřipsko dne 15. 3. 2019 vyhlásila 2. výzvu z OP Životní prostředí. Název výzvy je 2. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření . 

Cílem výzvy je posílit přirozené funkce krajiny.

 

Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ probíhá od 18. března 2019 do 3. ledna 2020 (prodlouženo z 30. října 2019). 

 

Podrobnosti k výzvě naleznete v dokumentech níže.

 

TEXT VÝZVY 

 

Příloha č. 1:  

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 20, Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

 

Příloha č. 2:  

 

Příloha č. 3: 

 

Příloha č. 4: 

 

Příloha č. 5: 

 

Příloha č. 6: 

 

Příloha č. 7: 

 

Příloha č. 8: 

 

 

Etický kodex

 

Spojení na garanta výzvy (e-mail, telefon):

Ing. Jan Broft, jan.broft @maspodripsko.cz, +420 728 278 647

 

Archiv