Výzva č. 1 OPZ

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 26. března 2018 a bude ukončen 31. května 2018 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Spojení na garantku výzvy (e-mail, telefon):

Bc. Barbora Ondrušová, barbora.ondrusova@maspodripsko.cz, + 420 736 262 005

Seznam úspěšných žadatelů 

Zápis z 57. zasedání Výkonné rady MAS Podřipsko

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podřipsko 

Seznam přijatých žádostí 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003

• Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

ARCHIV

Zápis z 56. zasedání Výkonné rady MAS Podřipsko