Dotační poradenství

Místní akční skupina Podřipsko, z.s. poskytuje také poradenství v oblasti dotací. Zaměstnanci MAS mají bohaté zkušenosti z oblasti čerpání z krajských, národních i evropských dotačních titulů.

Nabízíme:

  • Zpracování žádosti o dotaci
  • Administraci žádosti až do získání dotace

Můžeme vám pomoci získat dotaci například na:

  • Výměnu zdrojů tepla

  • Snižování energetické náročnosti veřejných budov

 

  • Výsadbu zeleně

  • Dětská hřiště a zázemí pro sport a volný čas

  • Opravu místní komunikací

  • Kulturní dědictví

 

Dotační tituly, prostřednictvím kterých je možné čerpat na výše uvedené aktivity: