Výzva č. 4 PRV

!Změna termínu registrace na RO SZIF!

Byla prodloužena lhůta registrace podpořených projektů na RO SZIF.

MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 23. března 2020.

Žádosti o dotaci je možné podávat přes Portál farmáře od 23. března 2020 do 15. května 2020.

Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Školení žadatelů:

Z důvodu prevence šíření COVID-19 nebude hromadné školení žadatelů v tomto případě realizováno, budeme však v maximální možné míře poskytovat telefonické a e-mailové konzultace.


Školení příjemců podpory:

Seminář pro příjemce podpory proběhne 2.9.2020 v 16:00 v zasedací místnosti kanceláře MAS Podřipsko.

Konzultace poskytuje garant výzvy: 

Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz

Informace o výběru projektů k podpoře 

Výkonná rada

Výběrová komise


Seznam přijatých žádostí

Text výzvy


Fiche

Příloha č. 1 výzvy

Příloha č. 2 výzvy

Příloha č. 3 výzvy

Příloha č. 4 výzvy

Kompletní dokumentace SZIF k velikosti podniků ke stažení ZDE.

Dokumentace k výzvě:

Pravidla 19.2.1.

Směrnice k hodnocení projektů PRV

Územní působnost MAS Podřipsko

Vzor – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

Metodika posouzení finančního zdraví

Výběr dodavatele

Více k zadávání zakázek a výběru dodavatele projektu ZDE.

Instrukce k práci s portálem farmáře

Seminář  pro příjemce