Vzdělávání pro udržitelné Podřipsko

Název projektu: Vzdělávání pro udržitelné Podřipsko

Spolufinancováno: Evropskou unii, Ministerstvem životního prostředí (SFŽP)

Realizace: 1.12. 2023 – 30.11. 2025

Projektová manažerka: Mgr. Kateřina Simajchlová, e-mail: katerina.simajchlova@maspodripsko.cz, telefon: 774 787 006

 

Cílem projektu je zlepšit klíčové kompetence žáků základních škol, mládeže, pedagogických a nepedagogických pracovníků, laické veřejnosti, pracovníků veřejné správy a samosprávy z území MAS Podřipsko v souvislostech změny klimatu. MAS tímto projektem reaguje na aktuální palčivé téma, které se nese napříč společností a má za důsledky „hmatatelné“ dopady jako jsou např. proměny krajiny, extrémní výkyvy počasí a další.

 

Projekt byl zahájen v prosinci 2023 a během jeho dvouleté realizace proběhnou na území MAS výukové programy na základních školách zaměřené na změny klimatu, školení pro pedagogy, osvětové semináře pro laickou veřejnost i pracovníky veřejné správy a zástupce samospráv. Během projektového období vznikne také dotační program pro mládež, v rámci kterého budou moci žáci a studenti realizovat své náměty na opatření, která mají vést ke zmírnění dopadu změn klimatu.

Pro širokou veřejnost vznikne osvětová brožura a videa motivující k šetrnému osobnímu spotřebitelství.

 

Cílem projektu není „jen“ poskytnout odborné znalosti a souvislosti v daném tématu, ale především podpořit zapojené účastníky v participaci a aktivním jednání ve prospěch životního prostředí v našem regionu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.