Vzdělávání pro udržitelné Podřipsko

Název projektu: Vzdělávání pro udržitelné Podřipsko

Spolufinancováno: Evropskou unii, Ministerstvem životního prostředí (SFŽP)

Realizace: 1.12. 2023 – 30.11. 2025

Projektová manažerka: Mgr. Kateřina Simajchlová, e-mail: katerina.simajchlova@maspodripsko.cz, telefon: 774 787 006

 

Cílem projektu je zlepšit klíčové kompetence žáků základních škol, mládeže, pedagogických a nepedagogických pracovníků, laické veřejnosti, pracovníků veřejné správy a samosprávy z území MAS Podřipsko v souvislostech změny klimatu. MAS tímto projektem reaguje na aktuální palčivé téma, které se nese napříč společností a má za důsledky „hmatatelné“ dopady jako jsou např. proměny krajiny, extrémní výkyvy počasí a další.

 

Projekt byl zahájen v prosinci 2023 a během jeho dvouleté realizace proběhnou na území MAS výukové programy na základních školách zaměřené na změny klimatu, školení pro pedagogy, osvětové semináře pro laickou veřejnost i pracovníky veřejné správy a zástupce samospráv. Během projektového období vznikne také dotační program pro mládež, v rámci kterého budou moci žáci a studenti realizovat své náměty na opatření, která mají vést ke zmírnění dopadu změn klimatu.

Pro širokou veřejnost vznikne osvětová brožura a videa motivující k šetrnému osobnímu spotřebitelství.

 

Cílem projektu není „jen“ poskytnout odborné znalosti a souvislosti v daném tématu, ale především podpořit zapojené účastníky v participaci a aktivním jednání ve prospěch životního prostředí v našem regionu.

 

 

Aktivity projektu

 

 

  • Vzdělávací programy pro žáky

V rámci projektu jsme připravili vzdělávací programy převážně pro žáky 2.st. ZŠ. Programy přináší témata klimatické změny v kontextu s vybranými oblastmi, která se mohou studentů osobně dotýkat a jsou jim blízká. Programy si mohou jednotlivé školy volit dle svých potřeb a aktuálního zájmu. 

programy naleznete zde: Výukové programy

 

 

  • Podpora pedagogů

Podpora pedagogů v klimatickém vzdělávání probíhá formou praktických, metodických seminářů. Učitelé se mohou těšit na představení vybraných ověřených programů a na to, jak tyto programy pracují s klimatickými tématy a jak je zapojují do praxe. Seznámí se mimo jiné s celonárodním programem Škola pro udržitelný život, metodickým portálem Učím o klimatu nebo si na vlastní kůži zažijí Učení venku. První termíny seminářů jsou již na světě, zapište si 🙂

 

26. 3. 2024 – Škola pro udržitelný život – pozvánka

25. 4. 2024 – Učím o klimatupozvánka

22. 5. 2024 – Učíme venku a bádáme v zahradě pozvánka

 

 

  • Školní fóra

Školní fóra aneb mládež v akci. Chcete podpořit studenty a žáky v participaci a rozhodovacích procesech? Chcete zapojit mládež do dění v jejich okolí? Chcete, aby studenti zažili úspěch z realizace konkrétní změny, kterou sami navrhli? 

 

 

 Zde se můžete podívat na reportáž o fórech https://www.youtube.com/watch?v=iFC8eI8uigg

 

  • Podpora politiků a veřejnosti

Podpora politiků a veřejnosti proběhne formou praktických seminářů a konzultací. Na seminářích vám poradíme, jak uspořit energie v domácnostech, jaké výzvy a dotační programy od státního aparátu můžete k těmto opatřením využít a jak naložit s vaší individuální situací v této věci. Semináře budou mít charakter praktických konzultací a proběhnou postupně v těchto obcích: Straškov – Vodochody, Ledčice, Hrobce, Bechlín, Hoštka, Brozany nad Ohří, Bohušovice nad Ohří, Libkovice pod Řípem, Roudnice nad Labem a Štětí. Konkrétní termíny uvedeme s dostatečným předstihem před realizací jednotlivých seminářů. 

 
Termíny seminářů pro veřejnost: 
Straškov-Vodochody – 24. 4. 2024 – 16:30  pozvánka 
Rohatce – 15.5. 2024 – 16:30 pozvánka
Ledčice – 17.6. 2024 – 16:30 pozvánka
Bechlín – 20.6. 2024  16:30 pozvánka

 

Na semináře jsou srdečně zváni také občané z okolních obcí. Prosíme přihlašujte se na e-mail katerina.simajchlova@maspodripsko.cz

 

Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.