KAMPAŇ #PodřipskoBezPlastu

Kampaň MAS Podřipsko s názvem #PodripskoBezPlastu má za cíl šířit osvětu o zbytečnosti a zátěži plastovými obaly.  Osvěta je cílená nejen na občany, ale především na představitele obcí v území MAS Podřipsko, kteří mohou následně přímo ovlivnit aktivity vedoucí k další podpoře života bez obalu.

Výčet opatření MAS Podřipsko:

  • omezíme produkci odpadu v rámci kanceláře a celé organizace
  • kupování obědů do plastových krabiček nahradíme vlastními krabičkami
  • na akcích MAS Podřipsko zrušíme jednorázové kelímky na kávu
  • podpoříme používání látkových tašek – necháme vyrobit a budeme předávat občanům na našich akcích organizovaných nebo podporovaných MAS Podřipsko (Ukliďme Česko, 1. veřejné fórum apod.)
  • podpoříme osvětu cílenou na členy MAS – např. pozveme vhodné lektory z MŽP či z jiných spolupracujících organizací, aby namotivovali členy MAS Podřipsko na snižování odpadu ve svých obcích a zapojení se do iniciativy #dostbyloplastu
  • zrealizujeme přednášky cílené na školy na území MAS Podřipsko na téma prevence vzniku odpadů (např. ve spolupráci s „Bezobalu“, Greenpeace apod.)
  • soutěž o vermikompostéry, která bude cílená na prevenci vzniku odpadu a rozvoj aktivního občanství (1 vermikompostér pro občany, 1 pro školy)

Výše uvedená opatření se mohou průběžně doplňovat či rozšiřovat.

Očekávaný přínos:

Celá aktivita je zaměřená na osvětu obyvatel v území MAS Podřipsko, která má za cíl změnit pohled či postoje na problematiku „zbytečných obalů“. Podpořit nový náhled na to, kdy jsou plasty skutečně nezbytné a kdy se jich můžeme bez problémů vzdát. Budeme preferovat myšlenku šíření dobré praxe nejen podněty z jiných obcí, ale také vlastním úsilí a svým odpovědným chováním. Veškeré závazky, které dobrovolně přijímáme, jsou bez vysokých nákladů na rozpočet, již to samo o sobě může motivovat obce v území k podobným krokům. Tuto myšlenku budeme šířit na akcích pořádaných v rámci naší MAS a cíleně tak podporovat rozvoj občanské angažovanosti a odpovědnosti.

Trvání závazku: od 02/01/2019 do 12/31/2022