Chci se stát členem

Pro přijetí za člena Místní akční skupiny Podřipsko je třeba vyplnit přihlášku, kterou si můžete stáhnout ve formátech .doc nebo .pdf níže a doručit ji na adresu MAS Podřipsko. V případě právnické osoby a podnikatele je zároveň třeba doložit doklad o právní subjektivitě (stanovy, výpis z OR) a v případě právnické osoby také doklad ze kterého bude patrné, kdo je statutárním zástupcem společnosti, který jejím jménem jedná navenek a je tak oprávněn k podpisu přihlášky. Podmínky členství a práva a povinnosti členů naleznete ve Stanovách spolku – ZDE

Na základě usnesení z 2. jednání Valné hromady konané dne  26. 3. 2012 platí členové roční členské příspěvky ve výši:
Obce 5 Kč/obyvatele
Podnikatelé 1000 Kč
NNO a ostatní 500 Kč