Výzva č. 7 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2023

MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2023. Příjem žádostí bude zahájen 5. června 2023 a ukončen 19. června 2023 ve 14:00 hod.

Výzva MAS je vyhlášena na základě výzvy Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz), programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje zde. Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.

Předpokládaná celková finanční alokace na výzvu je 51.000,00 Kč, výše způsobilých výdajů jednotlivých projektů musí být min. 10 000,00 Kč a max. 30 000,00 Kč, přičemž míra dotace je 85 % (vlastní podíl žadatele tvoří minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu). Žádosti o podporu mohou předkládat subjekty, které mají trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu na území působnosti MAS Podřipsko nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, a to:

  • Obecně prospěšná společnost,
  • Spolek,
  • Ústav,
  • Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a
  • Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví
    a náboženských společností.

Místo realizace akce musí být na území působnosti MAS Podřipsko a zároveň na území Ústeckého kraje. Projekt musí být zrealizován nejpozději do konce roku 2023.

Kontaktní osoba:

Ing. Ilona Rousová, ilona.rousova@maspodripsko.cz , tel.: +420 773 729 723.

INFORMACE O VÝBĚRU PROJEKTŮ K PODPOŘE 

Výkonná rada

Výběrová komise

INFORMACE K VÝZVĚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *