Výzva č. 2 OPZ

MAS Podřipsko vyhlásila 2. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. 

Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ byl zahájen 17. září 2018 a bude ukončen 30. listopadu 2018 ve 12:00.

Seminář pro potencionální žadatele se bude konat dne 11. 10. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti MAS Podřipsko, Očkova 2 , Roudnice nad Labem.

Podrobnosti k výzvě naleznete v dokumentech níže.

TEXT VÝZVY 

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 

Příloha č. 2: Podporované aktivity 

 

Příloha č. 3: Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ s 1. stupněm 

 

Etický kodex

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003

• Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

Spojení na garantku výzvy (e-mail, telefon):

Bc. Barbora Ondrušová, barbora.ondrusova@maspodripsko.cz, +420 736 262 005

ARCHIV 

Text výzvy  do 10.10.2018

Příloha č. 2 Podporované aktivity verze do 10.10.2018