Výzva č. 2 IROP 2021+

MAS Podřipsko – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – méně rozvinuté
regiony


MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027.

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP – 60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD): https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop   Příjem projektových záměrů na MAS bude zahájen 7. listopadu 2023 ve 12:00 a bude ukončen 8. prosince 2023 ve 12:00. Podrobnosti naleznete v textu výzvy níže.

V případě zájmu o školení žadatelů/konzultaci se prosím obracejte na garanta výzvy:

Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz  
 
Seznam přijatých projektových záměrů
Text výzvy
Dokumentace k výzvě:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *