Seznam přijatých žádostí o dotaci do 4. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Prorodinná opatření

Dne 31. 10. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 4. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na realizaci příměstských táborů a zřízení a provoz podnikových nebo veřejných dětských skupin na území Podřipska. Na realizaci projektů bylo ve výzvě vyčleněno celkem 3 171 740 Kč.                                                 

Výzva k podávání žádostí o podporu s názvem MAS Podřipsko – OPZ – Prorodinná opatření je již třetí výzva MAS Podřipsko zaměřená na pomoc rodičům a osobám pečujícím o děti předškolního a školního věku k většímu a snazšímu uplatnění na trhu práce a k sladění pracovního a rodinného života. Finanční podpora je určena na realizace aktivit zajišťujících péči o děti v pracovní době, konkrétně na realizaci příměstských táborů a dětských skupin. V rámci předchozích dvou výzvách bylo podpořeno celkem 5 projektů, které jsou v současné době realizovány.

Do této výzvy byly podány 4 žádosti o podporu. Tři projekty jsou zaměřené na realizaci příměstských táborů a jeden projekt na zřízení a provoz veřejné dětské skupiny.

 

Název projektu Žadatel Místo realizace
1. Římané a Germáni na prázdninách 04679881 Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú. Roudnice nad Labem
2. Příměstské tábory Little Monkeys II, z.s. 22605690 Little Monkeys, z.s. Roudnice nad Labem
3. Dětská skupina D8, Roudnice nad Labem 26681471 Centrum D8 o.p.s. Roudnice nad Labem
4. SK Bezděkov – Příměstské tábory 46768122 SK Bezděkov z.s.

Roudnice nad Labem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *