Seznam přijatých žádostí o dotaci do 6. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Sociální služby

Dne 31. 10. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 6. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na zajištění sociálních na území Podřipska. Finanční alokace výzvy vyčleněná na realizaci projektů byla celkem 2 mil. Kč.                                                 

Výzva k podávání žádostí o podporu s názvem MAS Podřipsko – OPZ – Sociální služby je první výzvou MAS Podřipsko zaměřenou na podporu zajištění dostupnosti a kvality  vybraných sociálních služeb na území Podřipska. Finanční podpora je určena například na terénní sociální služby pro zdravotně postižené, občanské rodinné poradny, poradny pro oběti domácího násilí, finanční poradenství, služby pro děti odcházející z dětských domovů, které pomohou k začlenění osob do společnosti či návratu na pracovní trh. Do této výzvy byla podána 1 žádost o dotaci. 

Název projektu Žadatel Místo realizace
1. Odborné sociální poradenství pro rodiny v krizi – KLÍČ 26681471 Centrum D8 o.p.s. Roudnice nad Labem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *