Strategie 2014-2020

IROP

OPZ

OPŽP

PRV

Podpora komunitního života na Podřipsku

Harmonogram výzev

Strategie ke stažení

Fotogalerie

Evaluace strategie 

Abychom mohli v tomto programovém období 2014 – 2020 přinést do regionu finanční prostředky z fondů EU nad rámec běžných dotací rozdělovaných ministerstvy a kraji, bylo nutné zpracovat kvalitní strategický dokument, na základě kterého budou následně vyhlašovány výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Do tvorby strategie bylo nutné zapojit komunitu, neboli veřejnost. V první fázi jsme se vás ptali prostřednictvím dotazníku, co vás v místě vašeho bydliště trápí a především, do kterých oblastí je třeba investovat, aby se rozvíjely tím správným směrem.

Ve druhé fázi byly organizovány otevřené diskuse s občany, na kterých měl každý účastník možnost přispět do diskuse, a podílet se tak na konečné podobě analytické části strategie. Fotografie a veškeré dokumenty z těchto otevřených diskusí a také z jednání specializovaných pracovních skupin naleznete v sekci ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI.

V průběhu letních prázdnin 2015 jste měli možnost vyplnit a ohodnotit SWOT analýzy, které shrnují jednotlivé oblasti analytické části strategie, a zvolit klíčové body, které se promítnou v konečné souhrnné SWOT analýze. Následovala druhá setkání pracovních skupin, na nichž „SWOTky“ dostaly konečnou podobu.

Na konci měsíce srpna pak byla strategie zpracována do podoby, která byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj. V září probíhala lhůta pro připomínkování, a zaslané připomínky byly po vypořádání výkonnou radou do strategie zapracovány.

V průběhu poslední čtvrtiny roku 2015 a první poloviny roku 2016 probíhaly finální práce na dokončení strategie a ta byla ve své KONEČNÉ PODOBĚ odeslána ke schválení, kterého jsme se dočkali v druhé polovině srpna 2017.

Na realizaci strategie jsme získali finanční podporu v celkové výši 81 373 912 Kč.

 Další informace získáte na stránkách Národní sítě MAS