Výzva č. 7 IROP

MAS Podřipsko vyhlásila 7. výzvu z IROP. Název výzvy je Podpora základního vzdělávání . Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 1. října 2020 v 0:00 a bude ukončen 31. října 2020 ve 20:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS  je vyhlášena  na základě průběžné výzvy IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna ZDE.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Po registraci a přihlášení žadatel zvolí možnost Žadatel -> Nová žádost -> 06 – Integrovaný regionální operační program -> IROP – (06_16_075) – 68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Ve vytvořené žádosti následně na obrazovce Výběr podvýzvy zvolí 7. výzva MAS Podřipsko-IROP- Podpora základního vzdělávání

Semináře pro žadatele: 

Seminář pro žadatele proběhne v úterý, dne 14. 10. 2020  v 15:00 hod v kanceláři MAS Podřipsko, na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem. Na seminář se prosím přihlaste prostřednictví emailu na adresu tereza.jirousova@maspodripsko.cz

Informace o výběru projektů k podpoře

Výběrová komise – přebodování projektů – oprava k 31. 3. 2021

Výběrová komise

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ

TEXT VÝZVY

KRITÉRIA HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY

INTERNÍ POSTUPY

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: