Výzva č. 8. IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy

MAS Podřipsko vyhlásila 8. výzvu z IROP. Název výzvy je MAS Podřipsko – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy . Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 15. listopadu 2021 v 0:00 a bude ukončen 15. prosince 2021 ve 23:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS  je vyhlášena  na základě  výzvy ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna ZDE.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Po registraci a přihlášení žadatel zvolí možnost Žadatel -> Nová žádost -> 06 – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM -> IROP – (06_16_038) – 53. Výzva – UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Ve vytvořené žádosti následně na obrazovce Výběr podvýzvy zvolí -> 8.výzva MAS Podřipsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy

Semináře pro žadatele: 

Seminář pro žadatele proběhne v pátek, dne 19. 11. 2021  v 14:00 hod v kanceláři MAS Podřipsko, na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem. Na seminář se prosím přihlaste prostřednictví emailu na adresu tereza.jirousova@maspodripsko.cz

Informace o výběru projektů k podpoře

VÝBĚROVÁ KOMISE

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ

TEXT VÝZVY

KRITÉRIA HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY

INTERNÍ POSTUPY

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *