Výzva č. 1 IROP

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z IROP. Název výzvy je Zvýšení bezpečnosti dopravy, příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ byl zahájen 15. listopadu a bude ukončen 18. prosince. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS  je vyhlášena  na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna  ZDE

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Po registraci a přihlášení žadatel zvolí možnost Žadatel -> Nová žádost -> 06 – Integrovaný regionální operační program -> IROP – (06_16_038) – 53. Výzva – UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Ve vytvořené žádosti následně na obrazovce Výběr podvýzvy zvolí 1.výzva MAS Podřipsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy

Podrobnou příručku k vyplnění žádosti naleznete mezi přílohami specifických pravidel výzvy IROP č. 53, stahovat můžete ZDE.

Archiv