Výzva č. 4 IROP 2021+


MAS Podřipsko – IROP – Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 

MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027.

 

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP – 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD):
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

Příjem projektových záměrů na MAS bude zahájen 1. února 2024 ve 12:00 a bude ukončen
29. února 2024 ve 12:00. Podrobnosti naleznete v textu výzvy níže.

 

V případě zájmu o školení žadatelů/konzultaci se prosím obracejte na garanta výzvy:
Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz

VÝKONNÁ RADA

 

VÝBĚROVÁ KOMISE

 

Seznam přijatých projektových záměrů

Text výzvy:

Dokumentace k výzvě: