Místní partnerství na Podřipsku

Projekt z Programu rozvoje venkova 4.1 Získávání dovedností, animace a provádění plynule navázal na ukončení realizace projektu Integrovaná strategie území Podřipska (Program obnovy venkova Ústecký kraj 2012), v jejímž rámci byla územní působnost MAS Podřipsko rozšířena o několik dalších obcí, a tím bylo dosaženo úplné celistvosti zájmového území místní akční skupiny, které však nepřekračuje pomyslné hranice Podřipska, a smysl vymezeného území tedy zůstal zachován.

Prvořadým záměrem projektu je vytvoření kvalitní implementační části rozvojové strategii Podřipska 2014 – 2020, podle které, v případě podpory, budou rozdělovány finanční prostředky z fondů EU v dalším programovacím období. Podrobnosti o strategii naleznete na samostatné stránce ZDE

Jedním z výstupů projektu bylo také proškolení zaměstnance MAS Podřipsko podpořenou MAS Vyhlídky, která již rozděluje finanční prostředky z EAFRD. V rámci tohoto školení dojížděl zaměstnanec MAS Podřipsko na pravidelné konzultace, na kterém mu bylo poskytnuto metodické poradenství a koučing v rozsahu nezbytném pro dosažení kvalitních výstupů projektu.

V rámci projektu se uskutečnila tréninková výzva k předkládání žádostí o dotace na měkké akce. Výzvě samotné předcházelo školení žadatelů. Následně došlo k sestavení a proškolení výběrové komise. Podáno bylo celkem 10 žádostí, z nichž bylo vybráno 6 projektů, které byly následně podpořeny částkami v rozmezí 8 až 15 tis. Kč, celkem tak bylo rozděleno 80 000 Kč.