Nadace Partnerství a Fórum dárců chystají nový Matchingový fond pro neziskovky

Ve spolupráci s Fórem dárců a jeho platformou Daruj správně přichází naše nadace s novým grantovým programem. „Matchingový fond Nadace Partnerství“ nabídne zapojeným organizacím možnost získat dvojnásobek toho, co prostřednictvím svých fundraisingových nástrojů získají. Projekty je možné přihlašovat od 26. června prostřednictvím aplikace www.grantys.cz.

Fond pro nestátní neziskové organizace bilancuje závěrečnou konferencí

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace ve středu 14. června ve Venuši ve Švehlovce v Praze 3. Celý den se ponese v duchu neformálního setkání, jehož cílem je představit mimořádnost podpory, kterou EHP a Norské fondy vnáší do …

Co chce ministr životního prostředí Richard Brabec stihnout do voleb?

Ministr životního prostředí Richard Brabec chce do voleb vypsat novou výzvu v programu na šetření vodou Dešťovka, začít s dalším kolem takzvaných kotlíkových dotací a ratifikovat ve Sněmovně pařížskou klimatickou dohodu. Chce také dokončit legislativní proces u novely vodního zákona a zákona na ochranu ovzduší. Od září bude možné žádat …

Rada pro ESI fondy jednala o pokroku v čerpání i přípravě na období po roce 2020

V Praze ve středu 7. 6. zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) na pracovní úrovni. Pod vedením Olgy Letáčkové, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj, projednali členové Rady nejen stav čerpání ESI fondů, ale i východiska pro přípravu …

Červen v Multicentru

Multicentrum Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice srdečně zve na kulturní aktivity v měsíci červnu. Zároveň upozorňuje na NUTNOST rezervace a včasného vyzvednutí vstupenek na divadelní představení S PYDLOU V ZÁDECH!