Výzva č. 1 OP TAK

MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Návrhů projektu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 s názvem: MAS Podřipsko – OP TAK – Technologie.

 

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.“, podrobněšjsí informace vč. příloh viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477
 
Další informace včetně FAQ najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace:

 

Výzva je zaměřena na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb. Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, e-shop a cloudové služby
c) Komunikační a identifikační infrastruktura

Příjem projektových záměrů na MAS bude zahájen 8. listopadu 2023 ve 12:00 a bude ukončen 31.01.2024 12:00 hod. Podrobnosti naleznete v textu výzvy níže.

 

V případě zájmu o školení žadatelů/konzultaci se prosím obracejte na garanta výzvy:

Ing. Jan Broft , tel. 728 278 647 , e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz

 

Text výzvy

Seznam přijatých návrhů projektu

Dokumentace k výzvě:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *