SOUTĚŽ O VERMIKOMPOSTÉR

Místní akční skupina Podřipsko v rámci naplňování cíle  „Předcházení vzniku černých skládek a jejich odstraňování“ vyhlašuje soutěž o Vermikompostér Urbalive.

Černé skládky jsou dle názorů občanů zásadním problémem Podřipska. Místní akční skupina Podřipsko si dává za cíl pomocí soutěže inventarizovat riziková místa na území Podřipska a motivovat veřejnost k zapojení se do péče o tato území formou úklidu a zvýšení pozornosti, kterou je potřeba těmto rizikovým lokalitám věnovat.  

JAK SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

  1. Zašlete fotografii černé skládky. Zašlete min. 2 fotografie spolu s informací o přesném umístění skládky na e-mail: barbora.ondrusova@maspodripsko.cz nebo prostřednictvím Messengeru na profilu facebook.com/maspodripsko.  Dále do zprávy uvedete své občanské jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu (z důvodu identifikace v případě výhry), e-mailovou adresu příp. i telefonní kontakt.
  2. Budete fanouškem stránky FB profilu MAS Podřipsko (facebook.com/maspodripsko).
  3. Potvrdíte nám přijetí potvrzovacího e-mailu, který Vám zašleme na uvedenou e-mailovou adresu pro ověření.
  4. Zúčastníte se akce „Ukliďme Česko“, v rámci které bude probíhat úklid černé skládky vybrané internetovým hlasováním (o termínu a čase úklidu skládky budou soutěžící informování prostřednictvím e-mailu uvedeného při zaslání fotografií do soutěže a rovněž prostřednictvím webových stránek maspodripsko.cz a www.facebook.cz).

O CO SE HRAJE?

Výherce soutěže získá Vermikompostér Urbalive.

Vermikompostér Urbalive je nádoba určená k domácímu kompostování kuchyňského bioodpadu pomocí kalifornských žížal. Lze ji použít v domácnostech, školních třídách nebo na pracovištích. O moderní design se postaral přední český tvůrce Jiří Pelcl a technologicky precizně zpracovala a vyrobila firma Plastia, zavedený evropský výrobce zahradnických potřeb.

Vermikompostér Urbalive je vyroben tak, aby bylo kompostování při dodržování několika pravidel bezproblémové, jeho údržba i čištění snadné. Je sestaven z kompostovacích pater, kde pracují žížaly a kde vzniká vermikompost a nádoby, kam odtéká žížalí čaj. Vermikompost obsahuje účinné enzymy a přírodní růstové hormony. Přidává se k zemině do květináčů a truhlíků. Žížalí čaj je vynikající tekuté hnojivo obsahující vysoké množství živin a enzymů, které pomáhají rostlinám růst a udržovat je odolné vůči nemocem a škůdcům.

Více informací na www.urbalive.cz/vermikomposter

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

  • Přihlašování fotografií: od 11. 1. 2019 20:01 hod. do 11. 2. 2019 23:59 hod.
  • Internetové hlasování – Anketa o nejhorší skládku: od 12. 2. 2019 00:01 hod. do 28. 2. 2019 23:59 hod.
  • Akce Ukliďme Česko: 6. 4. 2019
  • Losování a vyhlášení výherce na 1. veřejném fóru MAS Podřipsko: 28. 5. 2019

Vyhlášení vítěze proběhne losováním v rámci programu konání akce 1. veřejné fórum MAS Podřipsko dne  28. 5. 2019. Do losování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže, viz Jak se do soutěže zapojit. V rámci losování bude vybrán jeden výherce.

Před zasláním fotografií si prosím přečtěte celé znění podmínek soutěže. Zasláním fotografií potvrdíte jejich přečtení.