Výzva č. 4 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2022

MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2022. Příjem žádostí bude zahájen 13. června 2022 a ukončen 24. června 2022 ve 14:00 hod.

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě výzvy Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz), programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje zde.

 

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.

 

Celková finanční alokace na výzvu je 360.000,- Kč, výše způsobilých výdajů jednotlivých projektů musí být min. 10 000,00 Kč a max. 30 000,00 Kč, přičemž míra dotace je 85 % (vlastní podíl žadatele tvoří minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu).

 

Žádosti o podporu mohou předkládat subjekty, které mají trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu na území působnosti MAS Podřipsko nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, a to:

  • Obecně prospěšná společnost,
  • Spolek,
  • Ústav,
  • Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a
  • Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

 

Místo realizace akce musí být na území působnosti MAS Podřipsko a zároveň na území Ústeckého kraje. Projekt musí být zrealizován nejpozději do konce roku 2022.

 

Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit školení potenciálních žadatelů, které proběhne v úterý 14. června 2022 od 17:00 v zasedací místnosti MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice n.L. Na školení je třeba se předem přihlásit e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty níže).

 

Kontakty:

Ing. Romana Zelenková, romana.zelenkova@maspodripsko.cz, tel.: +420 608 408 380,

Ing. Jan Broft, jan.broft@maspodripsko.cz , tel.:  +420 728 278 647.

 

Informace o výběru projektů k podpoře

VÝBĚROVÁ KOMISE

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

INFORMACE K VÝZVĚ

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *