Základní informace

Název: Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

IČO: 22880674

Sídlo: Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Místní akční skupina Podřipsko, z.s. (zkráceně též MAS Podřipsko) je spolek, který byl založen v roce 2011 a působí v převážně venkovském prostoru v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí hory Říp a částečně v severní části Středočeského kraje. Členem se může stát každý, kdo má zájem o rozvoj našeho regionu. Sdružujeme proto nejen řadu zástupců obcí, ale i zástupce místních spolků a podnikatelů. O rozvoj Podřipska se zasazujeme především realizací projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Výběr podporovaných projektů rozhodně není náhodný, právě naopak. Už z podstaty místních akčních skupin je veškerá činnost spolku transparentní a funguje na základě zpracovaného strategického dokumentu pro dané programovací období. Závazným dokumentem pro současné období je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020. Tato strategie je střednědobý strategický dokument vypracovaný komunitním způsobem, který má sloužit k naplnění našich cílů v příštích letech.

V rámci dosahování cílů naší strategie chceme podporovat především inovativní projekty, projekty zaměřené na mladé lidi a všechny projekty, které budou mít oproti běžným projektům určitou přidanou hodnotu. Přidané hodnoty našich projektů chceme dosahovat prostřednictvím vytváření sítí partnerství místních obyvatel, spolků a firem. Naším cílem je spojovat jednotlivé místní aktéry a pokusit se je přivést ke společné spolupráci. V tom vidíme náš největší přínos pro náš region.

Naše území

Do územní působnosti MAS Podřipsko spadá k 30. 9. 2019 celkem 35 obcí Ústeckého a Středočeského kraje: BechlínBohušovice nad OhříBrozany nad OhříBrzánky, Bříza, Ctiněves, Černěves, Černouček, DobříňDoksanyDolánky nad OhříDušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Hrobce, Jeviněves, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Kyškovice, Ledčice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mnetěš, Nové Dvory, Oleško, Račice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Štětí, Vědomice, Vražkov, Záluží a Židovice.