Poradenství COVID

Přes banner odkaz níže se prokliknete na web Ústeckého kraje, kde naleznete informace o poskytovaných poradenství společně s kontakty.

Každý týden bude níže aktualizován bulletin s přehledem aktuálních finančních zdrojů vydávaným Ústeckým krajem. Naleznete zde zajímavé typy na finanční bonusy, které lze využít v nejrůznějších sférách.


Bulletin 2021_05


Místní akční skupina Podřipsko se aktivně věnuje možnostem čerpání finančních příspěvků/dotací, které je možné získat, pokud Vás či Vaše podnikání postihla krize spojená s šířením onemocnění COVID-19.

Jste OSVČ a Vaše podnikání bylo vlivem nouzového stavu a vládních nařízení výrazně omezeno?

Máte nárok na kompenzační bonus, který se momentálně vyplácí od vyhlášení nouzového stavu a sice od 12. 3. 2020. Jedná se o příspěvek ve výši 500 Kč/den, který vyplácí MFČR a to aktuálně do 8. 6. 2020. Jeho případné prodloužení bude předmětem příštích jednání vlády a je možné, že i přes postupné rozvolňování vládních opatření bude poskytování příspěvku pro některé OSVČ prodlouženo až do 31. 8. 2020.

Momentálně se také připravuje zákon pro malá s.r.o., která momentálně do aktuálně poskytovaného kompenzačního bonusu pro OSVČ nespadají, nicméně jejich činnost byla také výrazně omezena (jedná se například o malá s.r.o. v oblasti cestovního ruchu) a bude pro ně v nově se chystajícím zákoně platit pravděpodobně podobná pravidla jako pro OSVČ a to 500 Kč/den.

Na stránkách MFČR naleznete formulář PDF (také v interaktivní formě), prostřednictvím kterého můžete podat žádost o kompenzační bonus. Momentálně je v běhu původně schválená „pětadvacítka“ (25 000 Kč za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020). O dalších 15 000 Kč (do 8. 6. 2020) by mělo být možné žádat v průběhu května.

Kompenzace pro OSVČ – žádost

(!UKONČENO!)Dále je mimo kompenzační bonus také možné získat dotační titul od Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“. V rámci tohoto dotačního programu je možné získat dotaci na konkrétní výdaj, který byl vynaložen v období od 12. 3. 2020 do konce roku 2020. Za uznatelný výdaj v tomto případě lze považovat například nájemné, výdaje za energie, výdaje za mzdy a jiné. Nelze čerpat například na odměny/prémie pro zaměstnance, osobní potřeby podnikatele nebo výdaje za drobný hmotný majetek či zboží. Podmínkou získání tohoto příspěvku je mimo jiné také čerpání kompenzačního bonusu od MFČR.

Dotační program bude spuštěn dne 11. 5. 2020, formulář bude k vyplnění on-line. Více informací naleznete na stránkách ÚK.

Dotační program „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“

Jste OSVČ, jehož živnost byla výrazně omezena uzavřením škol a školek?

Můžete využít dotační program, který běží pod záštitou MPO a sice „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ. Momentálně byla ukončena výzva I za březen. Další výzva pro nadcházející období bude uveřejněna 4. 5. 2020, spuštěna by měla být 11. 5. 2020. Tento dotační titul lze kombinovat s kompenzačním bonusem pro OSVČ i s dotačním titulem od ÚK.

Více informací společně s výzvou a formulářem žádosti naleznete na webových stránkách MPO.

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

Jste OSVČ či firma, která vlivem nouzového stavu omezila svou činnost a svým zaměstnancům vyplácí náhrady mzdy?

Můžete využít program „ANTIVIRUS“, který byl vládou schválen dne 31. 3. 2020. Jedná se o příspěvek pro zaměstnavatele vyplácený Úřadem práce, díky kterému může zaměstnavatel získat dotaci na náhrady mzdy, které je nucen vyplácet svým zaměstnancům v době omezení provozu svého podniku.

Formulář žádosti společně se všemi potřebnými informacemi naleznete na stránkách MPSV.

Program „ANTIVIRUS“

Nejste OSVČ, ani firma, ale dostali jste se vlivem momentální situace do finanční tísně?

Zjistěte, jestli nemáte nárok na Mimořádnou okamžitou pomoc, kterou poskytuje Úřad práce. Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje paušálně všem, kteří o ni požádají. Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje. Mimořádnou okamžitou pomoc lze přiznat i osobě (společně posuzovaným osobám), která nemá nárok na opakující se dávky (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Mimořádná okamžitá pomoc není podmíněna evidencí na ÚP.

Na stránkách Úřadu práce naleznete on-line formulář společně se všemi potřebnými přílohami.

Mimořádná okamžitá pomoc

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat pro upřesnění informací. Budeme Vám případně nápomocni také s vyplněním jakéhokoliv formuláře či žádosti o dotaci.

Kontakt:

Ing. Kateřina Pecharová

Mail: katerina.pecharova@maspodripsko.cz

Tel.: +420 721 828 292