Výzva č. 6 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2023 – Středočeský kraj

MAS Podřipsko vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2023 – Středočeský kraj. Příjem žádostí bude zahájen 12. dubna 2023 a ukončen 25. dubna 2023 ve 14:00 hod.

 

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.

 

Předpokládaná celková finanční alokace na výzvu je 51.000,00 Kč, výše způsobilých výdajů jednotlivých projektů musí být min. 10 000,00 Kč a max. 30 000,00 Kč, přičemž míra dotace je 85 % (vlastní podíl žadatele tvoří minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu).

Žádosti o podporu mohou předkládat subjekty, které mají trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu na území působnosti MAS Podřipsko nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, a to

  • Obecně prospěšná společnost,
  • Spolek,
  • Ústav,
  • Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a
  • Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví
    a náboženských společností.

Místo realizace akce musí být na území působnosti MAS Podřipsko a zároveň na území Středočeského kraje. Projekt musí být zrealizován nejpozději do konce roku 2023.

 

Školení žadatelů:

Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit školení potenciálních žadatelů, které proběhne 19. dubna 2023 od 17:00 v zasedací místnosti MAS Podřipsko, Rvačov 61, Roudnice n. L. Na školení je třeba se předem přihlásit e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty níže).

 

Kontakty:

Ing. Romana Zelenková, romana.zelenkova@maspodripsko.cz, tel.: +420 608 408 380,

Ing. Ilona Rousová, ilona.rousova@maspodripsko.cz , tel.:  +420 773 729 723.

 

INFORMACE O VÝBĚRU PROJEKTŮ K PODPOŘE 

Výkonná rada

Výběrová komise

Přijaté žádosti

 

INFORMACE K VÝZVĚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *