Podpora komunitního života v roce 2023

MAS Podřipsko vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2023 – Ústecký kraj a 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2023 – Středočeský kraj. Příjem žádostí u obou výzev bude zahájen 12. dubna 2023 a ukončen 25. dubna 2023 ve 14:00 hod.

Cílem výzev je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.

Informace k výzvám naleznete zde:

5. výzva k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2023 – Ústecký kraj

6. výzva k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2023 – Středočeský kraj

Školení žadatelů:
Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit školení potenciálních žadatelů, které proběhne 19. dubna 2023 od 17:00 v zasedací místnosti MAS Podřipsko, Rvačov 61, Roudnice n.L. Na školení je třeba se předem přihlásit e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty níže).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *