Kontakty a konzultační hodiny

Konzultace jsou možné vždy po předchozí telefonické či písemné domluvě.

Sídlo: Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: 8mixwy2

Ing. Jan Broft

 • Vedoucí pracovník pro SCLLD
 • Projektový manažer OPŽP, PRV a OPZ a Podpora komunitního života na Podřipsku
 • e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz
 • telefon: 728 278 647

Mgr. Andrea Jandová

 • Manažerka a koordinátorka projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II.
 • e-mail: andrea.jandova@maspodripsko.cz
 • telefon: 777 439 990

Tereza Jiroušová

 • Administrátorka a asistentka pro SCLLD, MAP ORP a EVVO
 • e-mail: tereza.jirousova@maspodripsko.cz
 • telefon: 602 843 159

Ing. Kateřina Pecharová

 • Koordinátorka odborných aktivit projektu a implementace MAP ORP Roudnice nad Labem II. a vzdělávání koordinátorů EVVO 
 • kontaktní osoba pro poradenství v programu snížení dopadů pandemie COVID-19
 • e-mail: katerina.pecharova@maspodripsko.cz
 • telefon: 721 828 292

Mgr. Martina Smejkalová

 • Koordinátorka projektu Zdravá MAS
 • e-mail: martina.smejkalova@maspodripsko.cz
 • telefon: 721 645 798