Kontakty a konzultační hodiny

Konzultace jsou možné vždy po předchozí telefonické či písemné domluvě.

Sídlo: Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: 8mixwy2

Ing. Jan Broft – Vedoucí pracovník pro SCLLD, Projektový manažer OPŽP, PRV a OPZ a Podpora komunitního života na Podřipsku

  • e-mail: jan.broft@maspodripsko.cz
  • telefon: 728 278 647

Mgr. Andrea Jandová – Manažerka a koordinátorka projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II.

  • e-mail: andrea.jandova@maspodripsko.cz
  • telefon: 608 408 380

Tereza Jiroušová – Asistentka pro SCLLD, Administrátorka a asistentka MAP ORP Roudnice nad Labem II., Administrátorka a asistentka EVVO

  • e-mail: tereza.jirousova@maspodripsko.cz
  • telefon: 602 843 159

Ing. Kateřina Pecharová – Koordinátorka odborných aktivit projektu Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad, Koordinátorka aktivit projektu a implementace MAP ORP Roudnice nad Labem II.

  • e-mail: katerina.pecharova@maspodripsko.cz
  • telefon: 721 828 292

Mgr. Martina Smejkalová – Koordinátorka Zdravá MAS

  • e-mail: martina.smejkalova@maspodripsko.cz
  • telefon: 721 645 798