Výzva č. 5 IROP – prodloužena

MAS Podřipsko vyhlásila 5. výzvu z IROP. Název výzvy je Podpora cyklodopravy a příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ je zahájen 3. července 2019 v 00:00 hod a bude ukončen 30. června 2020 ve 00:00 hod. 
Lhůta pro příjem žádostí o dotaci byla dne 20. 12. 2019 prodloužena o 6 měsíců, tj. z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2020. 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – ROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna ZDE

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Po registraci a přihlášení žadatel zvolí možnost Žadatel -> Nová žádost -> 06 – Integrovaný regionální operační program -> IROP – (06_16_038) – 53. Výzva – UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Ve vytvořené žádosti následně na obrazovce Výběr podvýzvy zvolí 5.výzva MAS Podřipsko-IROP-Podpora cyklodopravy.

Podrobnou příručku k vyplnění žádosti naleznete mezi přílohami specifických pravidel výzvy IROP č. 53, stahovat můžete ZDE.

TEXT VÝZVY

INTERNÍ POSTUPY

KRITÉRIA HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY

ARCHIV