Výzva č. 1 OPŽP – sídelní zeleň – prodloužena

MAS Podřipsko dne 15. 3. 2019 vyhlásila 1. výzvu z OP Životní prostředí. Název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně. 

Cílem výzvy je zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ probíhá od 18. března 2019 do 3. ledna 2020 (prodlouženo z 31.10. 2019) . 

Podrobnosti k výzvě naleznete v dokumentech níže.

Informace k výzvě:

TEXT VÝZVY 

Příloha č. 1: 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 20, Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Příloha č. 2: 

 

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

 

Etický kodex

Spojení na garanta výzvy (e-mail, telefon):

Ing. Jan Broft, jan.broft @maspodripsko.cz, +420 728 278 647

Archiv