Strategie ke stažení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020 byla odeslána ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dokument vám nabízíme ke stažení. I přesto, že již strategie byla schválena členskou schůzí a odeslána k hodnocení na MMR, rádi uvítáme jakékoli poznatky, podněty a připomínky, jelikož cílem strategie je zejména řešit problémy regionu a naplňovat potřeby vás, jeho obyvatel. Doporučujeme zaměřit se zejména na strategickou a implementační část strategie, na základě kterých bude v následujících letech probíhat rozdělování finančních prostředků prostřednictvím MAS.