Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad

Cílem projektu je zlepšení kompetencí (znalostí a dovedností) lektorů EVVO a dalších pedagogických pracovníků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Prostřednictvím jejich metodické podpory, odborných konferencí, seminářů a tvorby metodik podporujících využívání prostředí školních zahrad. Metodiky budou ověřeny v praxi.

Dalším cílem je i sdílení dobré praxe koordinátorů EVVO a dalších pedagogických pracovníků prostřednictvím pracovních skupin. Cílem je také podpora pedagogů v efektivním využívání školních zahrad ve výuce, tedy podpořit systém vzdělávání pedagogů o praktickou část. Prostředkem pak bude tvorba metodik her na chodník a metodika pro využívání školních zahrad, které budou volně k dispozici koordinátorům EVVO a dalším zájemcům.

Prioritní témata budou řešena v rámci vzdělávacích seminářů, jejichž konkrétní náplně vyplynou z jednání pracovních skupin. Následně proběhnou konference k tématům udržitelného rozvoje a využití školních zahrad.

Doba realizace projektu: 1.2.2020 – 31.12.2021

Výstupy projektu, metodiky ke stažení