Výzva č. 1 PRV

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z Programu rozvoje vekova České republiky. Příjem žádostí prostřednictvím systému Portálu farmáře bude zahájen 21. května a bude ukončen 13. června. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje: ZDE

Školení žadatelů proběhne pro Fiche č. 1 a 2 dne 22. 5. 2017 16:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21

Školení žadatelů proběhne pro Fiche č. 3 dne 22. 5. 2017 17:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21

Harmonogram administrace 

 Administrativní kontrola žádosti o dotaci na ŘO SZIF – projekty s cenovým marketingem  do 26. 10. 2018
 Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení na MAS do 2. 11. 2018 
 Odeslání příloh k výběrovému/zadávacímu řízení na RO SZIF do 9. 11. 2018
 Administrativní kontrola žádosti o dotaci na ŘO SZIF – projekty s VŘ  do 4. 1. 2019
 Podpis Dohody o poskytnutí dotace – projekty s cenovým marketingem  prosinec  2018 – leden 2019
 Podpis Dohody o poskytnutí dotace – projekty s VŘ  leden  – únor 2019
 Realizace projektu do 24 měsíců od data podpisu Dohody
 Podání žádosti o platbu na MAS min. 15 dnů před podáním na RO SZIF
 Podání žádosti o platbu na RO SZIF do data uvedeného v Dohodě o poskytnutí dotace – individuální

Metodika zadávání veřejných zakázek

Postupy 

Zápis z 56. zasedání Výkonné rady MAS Podřipsko 

Seznamy podpořených a nepodpořených žadatelů

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podřipsko ze dne 21.8.2018

Seznam přijatých žádostí 

Text výzvy

Příloha č. 1 výzvy

Příloha č. 2 výzvy

Fiche

Pravidla 19. 2. 1.

Směrnice k hodnocení projektů PRV

Instrukce k práci s portálem farmáře (jak podat žádost)

Metodika určení kategorie podniku

Metodika posouzení finančního zdraví

Seminář pro příjemce podpory

Školení

  • Fiche 1 a 2
  • Fiche 3