Výzva č. 1 PRV

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z Programu rozvoje vekova České republiky. Příjem žádostí prostřednictvím systému Portálu farmáře bude zahájen 21. května a bude ukončen 13. června. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje: ZDE

Školení žadatelů proběhne pro Fiche č. 1 a 2 dne 22. 5. 2017 16:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21

Školení žadatelů proběhne pro Fiche č. 3 dne 22. 5. 2017 17:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21

 

Pozvánka na seminář pro příjemce podpory

 

Zápis z 56. zasedání Výkonné rady MAS Podřipsko 

 

Seznamy podpořených a nepodpořených žadatelů

 

 

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podřipsko ze dne 21.8.2018

 

Seznam přijatých žádostí 

 

Text výzvy

 

Příloha č. 1 výzvy

 

Příloha č. 2 výzvy

 

Fiche

 

Pravidla 19. 2. 1.

 

Směrnice k hodnocení projektů PRV

 

Instrukce k práci s portálem farmáře (jak podat žádost)

 

Metodika zadávání veřejných zakázek

 

Metodika určení kategorie podniku

 

Metodika posouzení finančního zdraví

 

Školení

  • Fiche 1 a 2
  • Fiche 3