Harmonogram výzev

OP Číslo výzvy MAS Název/zaměření výzvy Plánované datum vyhlášení Plánované zahájení příjmu žádostí Plánované ukončení příjmu žádostí Alokace
IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 11/2017 11/2017 12/2017 25,000 mil. Kč
IROP 2 Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace 11/2017 11/2017 12/2017 18,418 mil. Kč
PRV 1 Zajištění vybavení zemědělskou technikou 01/2018 01/2018 02/2018 6,000 mil. Kč
PRV 2 Podpora zpracování zemědělské produkce 01/2018 01/2018 02/2018 7,000 mil. Kč
PRV 3 Podpora začínajících podnikatelů 01/2018 01/2018 02/2018 7,777 mil. Kč
OPZ 1 Příměstské tábory 02/2018 02/2018 03/2018 2,000 mil. Kč
OPZ 2 Školní kluby 06/2018 06/2018 07/2018 5,660 mil. Kč