Harmonogram výzev

OP Číslo výzvy MAS Název/zaměření výzvy Plánované datum vyhlášení Plánované zahájení příjmu žádostí Plánované ukončení příjmu žádostí Alokace
OPŽP 1 Sídelní zeleň, protierozní opatření a biodiverzita úno.19 bře.19 čvc.19 10,000 mil. Kč
OPŽP 2 Výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko) úno. 19 bře.19 čvc.19 3,998 mil. Kč
PRV 2 Podpora zpracování zemědělské produkce úno.19 bře.19 dub.19 2,510 mil. Kč
PRV 2 Podpora začínajících podnikatelů úno.19 bře.19 dub.19 3,010 mil. Kč
PRV 2 Budování infrastruktury pro aktivní trávení volného času v lesích úno.19 bře.19 dub.18 4,000 mil. Kč
PRV 2 Podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu úno.19 bře.19 dub.19 2,567 mil. Kč
OPZ 3 Příměstské tábory úno.19 bře.19 dub.19 1,690 mil. Kč
OPZ 3 Sociální podnikání dub.19 kvě.19 srp.19 4,000 mil. Kč
IROP 5 Cyklostezky dub.19 kvě.19 srp.19 5,447 mil. Kč
PRV 3 Zajištění vybavení zemědělskou technikou čvn. 19 čvn.19 čvn.19 dle alokace po aktualizaci finančního plánu SCLLD
PRV 3 Podpora zpracování zemědělské produkce čvn.19 čvn.19 čvn.19
PRV 3 Podpora začínajících podnikatelů čvn.19 čvn.19 čvn.19
PRV 3 Sportovní a kulturní zařízení čvn.19 čvn.19 čvn.19
OPZ 5 Podpora dobrovolnictví zář.19 říj.19 pro.19 4,2 mil. Kč

Ke stažení: 

Archiv