Harmonogram výzev

OP Číslo výzvy MAS Název/zaměření výzvy Plánované datum vyhlášení Plánované zahájení příjmu žádostí Plánované ukončení příjmu žádostí Alokace
OPŽP 1 Sídelní zeleň, protierozní opatření a biodiverzita úno.19 bře.19 říj.19 10,000 mil. Kč
OPŽP 2 Výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko) úno. 19 bře.19 říj.19 3,998 mil. Kč
PRV 3 Podpora zpracování zemědělské produkce dub.19 dub.19 kvě.19 2,510 mil. Kč
PRV 3 Podpora začínajících podnikatelů dub.19 dub.19 kvě.19 3,010 mil. Kč
PRV 3 Budování infrastruktury pro aktivní trávení volného času v lesích dub.19 dub.19 kvě.19 4,000 mil. Kč
PRV 3 Podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu dub.19 dub.19 kvě.19 2,567 mil. Kč
OPZ 3 Příměstské tábory úno.19 bře.19 dub.19 2,430 mil. Kč
IROP 5 Cyklostezky čer.19 čer.19 říj.19 2,336 mil. Kč
PRV 4 Podpora začínajících podnikatelů čvn.19 čvn.19 srp.19 1,57 mil. Kč       (v případě dostatečného zájmu o alokaci) 
OPZ 4 Prorodinná opatření zář.19 říj.19 list.19 5,332 mil. Kč
OPZ 5 Podpora zaměstnatelnosti zář.19 říj.19 list.19 6,607 mil. Kč
OPZ 6 Podpora sociálních služeb zář.19 říj.19 říj.19 v případě nezájmu o výzvy OPZ č. 4 a č. 5

Ke stažení: 

Archiv