Výzva č. 2 IROP

MAS Podřipsko vyhlásila 2. výzvu z IROP. Název výzvy je Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace a příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ byl zahájen 15. listopadu a bude ukončen 20. prosince. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS  je vyhlášena  na základě průběžné výzvy IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna  ZDE

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Po registraci a přihlášení žadatel zvolí možnost Žadatel -> Nová žádost -> 06 – Integrovaný regionální operační program -> IROP – (06_16_075) – 68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Ve vytvořené žádosti následně na obrazovce Výběr podvýzvy zvolí 2.výzva MAS Podřipsko-IROP-Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace

Podrobnou příručku k vyplnění žádosti naleznete mezi přílohami specifických pravidel výzvy IROP č. 68, stahovat můžete ZDE.

Archiv