Výzvy OPZ

Přehled aktuálních článků k výzvám OPZ:

  • 1. výzva OP Zaměstnanost – Příměstské tábory

    MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 26. března 2018 a bude ukončen 31. května 2018 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Přehled archivovaných článků k výzvám OPZ: